Miksi messuille? Sille on monta hyvää syytä

Yrityksillä on monia hyviä syitä osallistua messuille. Ne vaihtelevat tietysti yrityksen tavoitteista, toimialasta ja markkinointistrategiasta riippuen, mutta yrityksiä, joille messuosallistuminen tuo ilmeisiä hyötyjä, on lukuisia. Yleisiä syitä, miksi yritykset pitävät messuja tärkeänä ovat esimerkiksi:

1. Näkyvyyden ja brändin vahvistaminen

Messut tarjoavat yrityksille mahdollisuuden nostaa profiiliaan ja lisätä brändin tunnettuutta. Messut tavoittavat tiiviin ajan kuluessa laajan yleisön paitsi itse fyysisessä messutapahtumassa, myös digitaalisissa kanavissa messujen markkinoinnin ansiosta. Osallistuminen messuille antaa yritykselle mahdollisuuden näyttää tuotteitaan tai palveluitaan suurelle yleisölle sekä potentiaalisille asiakkaille.

2. Kontaktien luominen ja asiakassuhteiden ylläpito

Messut ovat loistava paikka verkostoitumiseen ja uusien yhteistyökumppanien ja asiakkaiden tapaamiseen. Messuilla on hyvä tilaisuus kasvattaa kontaktiverkostoa, tai syventää jo olemassa olevia asiakassuhteita.

3. Tuote-esittelyt ja lanseeraukset messuilla

Messut ovat hyvä mahdollisuus esitellä uusia tuotteita tai palveluita suurelle yleisölle, tai tärkeille sidosryhmille. Monet yritykset hyödyntävät messuja uusien tuotteiden lanseerauksiin. Samalla messut ovat hyvä tilaisuus kerätä palautetta suoraan potentiaalisilta asiakkailta.

4. Kilpailijabenchmarking

Messut ovat lisäksi hyvä tilaisuus kartuttaa arvokasta tietoa markkinoiden yleisestä tilanteesta, kilpailijoista ja asiakkaiden tarpeista. Keräämällä palautetta omista tuotteista ja palveluista yritykset avaavat oven tärkeille oivalluksille.

5. Koulutus ja asiantuntijuus

Messut ovat hyvä tilaisuus vahvistaa yrityksen profiilia alansa asiantuntijana. Monilla messuilla on runsaasti messujen teemaan liittyvää ohjelmaa ja asiantuntijapuheenvuoroja, joihin osallistuminen voi olla erinomainen tilaisuus vahvistaa oman kategorian asiantuntijuutta. Messuja voi myös hyödyntää tiedon tarjoamiseen ja asiakkaiden kouluttamiseen muutenkin. 

6. Myynnin edistäminen

Monesti yritykset tarjoavat messujen yhteydessä tarjouksia tai kampanjoita, joilla on selkeä tavoite myynnin edistämiseen. Vaikka myynti ei tapahtuisikaan heti osastolla, ovat messut kuitenkin oiva tilaisuus myös myynnillisten tavoitteiden edistämiseen.

7. Brändin erottautuminen

Visuaalisesti mielenkiintoiset messuosastot ja esillepano auttavat erottautumaan kilpailijoista ja jäämään kävijöiden mieleen.

8. Sisältöjä markkinointiin

Messut tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia sisällöntuotantoon, joita voidaan hyödyntää markkinoinnissa. Messuja voi hyödyntää digitaalisissa kanavissa ennen messuja ja niiden aikana, mutta monesti messuosastolta saa hyviä valokuvia ja videoita, joita voi hyödyntää markkinoinnissa pitkään.

Millaiset yritykset hyötyvät messuista?

Millaiset yritykset hyötyvät messuista?

Messuille osallistuminen voi olla hyödyllistä monenlaisille yrityksille eri toimialoilta. Kuitenkin tietyille yrityksille messuille osallistuminen voi olla erityisen suotuisaa. Tässä on muutamia esimerkkejä.

  • Yritykset, jotka valmistavat ja myyvät fyysisiä tuotteita ja tarvitsevat paikan tuotteiden esittelyyn ja myyntiin. Esimerkiksi elektroniikkayritykset, vaatebrändit, huonekaluyritykset ja ruoka-alan yritykset voivat käyttää messuja tuotteidensa lanseerauksiin ja asiakkaiden kohtaamiseen.
  • Palveluita tarjoavat yritykset, kuten konsultointiyritykset, IT-palveluntarjoajat ja tapahtumajärjestäjät voivat käyttää messuja oman osaamisensa ja palveluidensa esittelyyn sekä uusien asiakassuhteiden luomiseen.
  • Teknologia-alan yritykset, kuten ohjelmistokehittäjät, teollisuusautomaatioyritykset ja bioteknologiayritykset, voivat hyödyntää messuja uusien teknologisten ratkaisujen ja innovaatioiden esittelyyn sekä alan ammattilaisten tapaamiseen.
  • Matkailu- ja vapaa-ajan yritykset, kuten hotellit, matkanjärjestäjät, huvipuistot ja nähtävyydet, voivat käyttää messuja matkailutuotteidensa markkinointiin ja matkailijoiden houkutteluun.
  • Business-to-business (B2B) -yritykset voivat hyötyä messuista kontaktiverkoston laajentamisessa ja yritysyhteistyön vahvistamisessa, erityisesti ammattilaismessuilla. Esimerkiksi teollisuusyritykset, logistiikkayritykset ja tukkukauppiaat voivat tavata potentiaalisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.
  • Kulttuuri- ja taidealan yritykset, taidegalleriat, käsityöläiset, kirjailijat ja muut kulttuuri- ja taidealalla toimivat yritykset voivat käyttää messuja omien luovien tuotteidensa esittelyyn ja myyntiin sekä taiteen harrastajien kohtaamiseen.
Kirjoittaja
Picture of Mari Hepokorpi
Mari Hepokorpi

Mari on Happyecon COO, jota kiinnostaa messuosastoihin ja messurakentamiseen liittyvät trendit.