Happyeco Blog

Mari Hepokorpi
Mari Hepokorpi
Mari on Happyecon COO, jota kiinnostaa messuosastoihin ja messurakentamiseen liittyvät trendit.

Edelliset kirjoitukset

Vastuullisuus ei enää ole vapaaehtoista

Pörssiyritysten ja suurten osakeyhtiöiden on jatkossa julkaistava kestävyysraportti, joka kertoo yrityksen vastuullisista toimintalinjoista. Raportointivelvoite koskee aluksi pörssiyrityksiä ja suuria yleisen edun kannalta merkittäviä yrityksiä, kuten tietyn kokoluokan ylittäviä vakuutusyhtiöitä ja luottolaitoksia. Myöhemmin kestävyysraportointi laajenee koskemaan myös pienempiä yrityksiä tietyin kriteerein.

Miksi messuille? Sille on monta hyvää syytä

Yrityksillä on monia hyviä syitä osallistua messuille. Ne vaihtelevat tietysti yrityksen tavoitteista, toimialasta ja markkinointistrategiasta riippuen, mutta yrityksiä, joille messuosallistuminen tuo ilmeisiä hyötyjä, on lukuisia. Yleisiä syitä, miksi yritykset pitävät messuja tärkeänä ovat esimerkiksi:

Happyeco on myös 3D-työkalu ja messuosastojen verkkokauppa

Aika monelle markkinointimateriaaleja tilanneelle 2D-materiaalin tilaaminen omalla grafiikalla tai painatuksella on ihan tuttu juttu. Mutta voiko myös 3D-muotoisen tuotteen tilaaminen verkkokaupasta olla yhtä helppoa? Voi!

Kuinka osallistua messuille ulkomailla?

Suomessa järjestetään vuosittain lukuisia eri aihealueisiin keskittyviä messuja ja tapahtumia. Kaiken digitalisaation keskellä mikään ei pysty korvaamaan henkilökohtaisen yhteyden merkitystä, joten messuja ja niissä tapahtuvia kohtaamisia tarvitaan yhä. Suuri osa kotimaisista messuista palvelee kuitenkin vain kotimarkkinoiden tarpeita. Kansainvälisen yleisön tavoittamiseksi onkin siis lähdettävä ulkomaille. Kansainvälisille markkinoille tähtääville yrityksille kansainväliset messut ovat monesti korvaamaton osa...

Syksyn 2021 messutilanne näyttää lupaavalta

Syksyn 2021 messutilanne näyttää pitkästä aikaa erittäin lupaavalta. Messujärjestäjät ovat valmistautuneet huolellisesti messujen avaamiseen, ja turvallisuustoimia on hiottu kaikkia yksityiskohtia myöten. Messu- ja tapahtujamärjestäjät ry toteaakin, että tilavissa ja hygieniatasoltaan korkeatasoisissa messukeskuksissa käyminen on vähintään yhtä turvallista, kuin kauppakeskuksissakin.

Uudenlaista ajattelua messuosaston suunnitteluun

Messuosasto on kertakäyttöinen ratkaisu. Messurakentaja rakentaa osaston, ja käytön jälkeen purkaa sen pois hävitettäväksi. Materiaalien kierrätyksestä huolehditaan, jos huolehditaan. Näin se on. Vai onko sittenkään? Aikana jolloin ekologiset arvot ovat yhä tärkeämpiä ja ajankohtaisempia, myös tavan, jolla ajattelemme messuosastoja on syytä muuttua.

Perinteinen roll-up kaipaa rinnalleen vaihtoehtoja

Roll-up -mainosteline kuuluu markkinoinnin vakiokalustoon. Tarve nopeasti pystytettävälle huomionherättäjälle on käytännön sanelema. Roll-upeja tarvitaan, kun halutaan ketterä, siirreltävä ja nopeasti kasaan saatava näkyvyyselementti messuille, asiakastapahtumaan, kaupan esittelypisteeseen tai opastamaan asiakkaita silloin, kun muu opaste puuttuu.

Mistä messuosaston kustannukset koostuvat?

Messuosaston kustannukset koostuvat monesta osatekijästä. Budjettia saa varata niin näyttelytilaan tai messuosaston paikanvuokraan, osaston suunnitteluun, osaston rakentamiseen, kalusteisiin, valaistukseen, kuljetukseen kuin messuosastolla työskentelevän henkilökunnan palkkaan. Jos messuille osallistutaan kaukaa, tulee osallistumiskulujen päälle varata vielä messuosastolla työskentelevien majoittumisesta syntyvät kustannukset.

Ekologisuus on iso teema, myös messuilla

Messut tarjoavat yrityksille ja organisaatioille loistavan tilaisuuden esitellä uusimpia tuotteita ja palveluja. Messut toimivat hyvänä alustana kasvokkaisille kohtaamisille ja suhteiden luomiselle. Muun muassa näistä syistä perinteikkäät messut pitävät pintansa, vaikka maailma ympärillä digitalisoituu. Messujen suosio on pysynyt vakaana. The Global Association of the Exhibition Industry -organisaation raportin mukaan messuja järjestetään arviolta 32 000 vuodessa. Messuosallistujia taas kertyy vuositasolla...