Happyeco Blog

Vastuullisuus ei enää ole vapaaehtoista

Pörssiyritysten ja suurten osakeyhtiöiden on jatkossa julkaistava kestävyysraportti, joka kertoo yrityksen vastuullisista toimintalinjoista. Raportointivelvoite koskee aluksi pörssiyrityksiä ja suuria yleisen edun kannalta merkittäviä yrityksiä, kuten tietyn kokoluokan ylittäviä vakuutusyhtiöitä ja luottolaitoksia. Myöhemmin kestävyysraportointi laajenee koskemaan myös pienempiä yrityksiä tietyin kriteerein.