Vastuullisuus ei enää ole vapaaehtoista

Pörssiyritysten ja suurten osakeyhtiöiden on jatkossa julkaistava kestävyysraportti, joka kertoo yrityksen vastuullisista toimintalinjoista. Raportointivelvoite koskee aluksi pörssiyrityksiä ja suuria yleisen edun kannalta merkittäviä yrityksiä, kuten tietyn kokoluokan ylittäviä vakuutusyhtiöitä ja luottolaitoksia. Myöhemmin kestävyysraportointi laajenee koskemaan myös pienempiä yrityksiä tietyin kriteerein.

Lainsäädännön muutos liittyy EU-direktiivin toimeksipanoon, ja raportointivelvoite tulee voimaan vuoden 2024 alussa. 

Kestävyysraportointi ohjaa toimintaa vastuullisuuteen

Kestävyysraportti velvoittaa yrityksiä raportoimaan omista toimintalinjoistaan, jotka koskevat ympäristöä, työntekijöitä ja sosiaalisia asioita, ihmisoikeuksia sekä korruption ja lahjonnan torjuntaa.

Kestävyysraportointia ei toki tehdä pelkästä raportoinnin ilosta, vaan tavoitteena on se, että se myös ohjaa toimintaa kohti asetettuja päämääriä. Esimerkiksi ympäristövastuullisuuden näkökulmasta raportoinnin toivottu vaikutus luonnollisesti on se, että yritykset toteuttavat ympäristövastuullisia ja kestäviä toimenpiteitä systemaattisesti.

Lisäksi raportointi auttaa kuluttajia, päättäjiä ja sijoittajia arvioimaan yritysten toimintaa entistä helpommin vastuullisuuden näkökulmasta.

Vastuullisuus on uusi normaali, niin pieniä kuin suuriakin tekoja

Vastuulliset teot voivat olla pieniä tai suuria. On tärkeää, että hankintoja ja toimintaa arvioidaan vastuullisuuden näkökulmasta rutiininomaisesti, ja vastuullisuuden huomioimisesta tulee vähitellen osa normaalia toimintaa.

Ympäristövastuullisen ajattelutavan jalkauttaminen ruohonjuuritasolle voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaikkapa markkinnointi- tai viestintämateriaalien hankinnassa pohditaan aihetta.

Onko yrityksen julkisuuskuvaa ilmentävän pvc-muovisen markkinointimateriaalin hankkiminen ja rahtaaminen vaikkapa Kiinasta enää tarkoituksenmukaista?

Pitäisikö sittenkin huolehtia siitä, että myös ulkoisessa viestinnässä valinnat kestävät lähemmän tarkastelun vastuullisuuden näkökulmasta?

Vastuullisia vaihtoehtoja on saatavilla

Onneksi ympäristöystävällisiä ja kotimaisia vaihtoehtoja on runsaasti saatavilla, ja asian vieminen käytäntöön onnistuu ilman kärrynpyöriä.

Esimerkiksi valmistamamme ekologiset, kotimaiset messuosastot ja mainosseinät tehdään tuotantotiloissamme Tampereella. PVC-muovisen kiinalaisen roll-upin voi siten korvata uusiutuvista materiaaleista valmistetulla vaihtoehdolla, eikä tuotetta tarvitse kuljettaa toiselta puolen maapalloa.

Tuotteissamme käytetty Happyboard® on palosuojattua, kartonkipintaista hunajakennolevyä, joka niin ikään valmistetaan Suomessa, täysin uusiutuvista materiaaleista. Innovatiivinen kennorakenne tekee materiaalista erittäin kestävän.

Kun tuotteen käyttöikä pitkän ajan kuluttua tulee täyteen, voidaan siitä valmistetut messuosastot, roll-upit, esitetelineet, pöydät ja tuolit lajitella kartonkikeräykseen.

Haluatko tietää lisää ympäristöystävällisistä näkyvyysratkaisuistamme?

Ota yhteyttä, autamme mielellämme!

Kirjoittaja
Picture of Mari Hepokorpi
Mari Hepokorpi

Mari on Happyecon COO, jota kiinnostaa messuosastoihin ja messurakentamiseen liittyvät trendit.