Uudenlaista ajattelua messuosaston suunnitteluun

Messuosasto on kertakäyttöinen ratkaisu. Messurakentaja rakentaa osaston, ja käytön jälkeen purkaa sen pois hävitettäväksi. Materiaalien kierrätyksestä huolehditaan, jos huolehditaan. Näin se on. Vai onko sittenkään?

Aikana jolloin ekologiset arvot ovat yhä tärkeämpiä ja ajankohtaisempia, myös tavan, jolla ajattelemme messuosastoja on syytä muuttua.

Messuosasto 2.0

Happyeco haluaa olla luomassa uudenlaista kestävämpää mallia messuratkaisuihin. Kaiken rakentaminen aina uudelleen alusta kuluttaa niin rahaa, aikaa kuin ympäristöäkin – kaikki resursseja, joita meillä on niukasti. Siksi kehitimme messuosaston, jota voi käyttää uudelleen monta kertaa.

Tarpeet messuosaston suhteen ovat kuitenkin harvoin staattisia, yhteen paikkaan ja tilanteeseen sidottuja. Messuja on erikokoisia, ja tilanteita erilaisia. Tilan muoto ja koko saattavat vaihdella suurestikin. Suuret ammattilaismessut poikkeavat olennaisesti pienistä messuista, tai vaikkapa pop-up -pisteistä. Siksi uudelleenkäytettävän osaston täytyy joustaa, jotta sitä voi käyttää monessa eri tilassa ja tilanteessa.

Ratkaisimme haasteen luomalla messuosaston pohjaksi modulaarisen konseptin, jossa osaston koko voi muuttua. Ajatus vertautuu esimerkiksi Ikean hyllysarjaan, jota voi jatkaa vasemmalle tai oikealle, eri korkeuteen tai leveyteen tarpeen mukaan.

Jotta messuosaston koko voi mukautua, tulee sen suunnittelussa kuitenkin ottaa huomioon tietyt asiat.

Koostimme monikäyttöisen osaston suunnittelun tueksi vinkkejä, joiden avulla varmistetaan se, että messuosasto toimii erilaisissa tiloissa ja erilaisissa tilanteissa.

Huomioi uudelleenkäytettävyys jo suunnittelussa

Happyeco-osastoratkaisuissa on siis käytössä moduulipohjaiset rakenteet, joiden ansiosta voit muuntaa joustavasti messuosastosi kokoa ja rakennetta. Kun ryhdyt suunnittelemaan messuosastoasi, on huomionarvoisen tärkeää suunnitella se alusta asti siten, että voit hyödyntää sitä mahdollisimman monipuolisesti. Tässä poimintoja muutamasta huomioitavasta asiasta.

Pääviestin sijoittelu

Jos osaston koon on tarkoitus joustaa, pääviestiä ei kannata sijoittaa kumpaankaan reunaan, tai niin, että se ylittää kaksi seinämoduulia. Yksi hyvä ajatus voi olla pääviestin sijoittaminen erilliseen elementtiin, jolloin sen kohtaa voidaan muuttaa, mikäli osaston koko muuttuu. 

Eri elementit sointuvat yhteen

Messuosasto saattaa koostua useiden erilaisten elementtien, kuten pöytien ja telineiden muodostamasta kokonaisuudesta. Elementit olisi hyvä suunnitella siten, että ne toimivat paitsi yhdessä kokonaisuutena, myös erillisinä tai pienempinä kokonaisuuksina, riippuen messupisteen koosta ja tarvittavien kalusteiden määrästä. Myös tällöin kannattaa huomioida, ettei seinämoduuleissa ole grafiikkaa tai tekstiä, joka ei toimi yhdistettäessä moduulit eri tavalla. Voi lisäksi olla fiksua sijoittaa kuvat, viestit yms. alkamaan aina toisesta reunasta, jotta osaston koko on muunneltavissa toisesta reunasta.

Aikaan tai paikkaan sidonnaiset tekstit

Vältä näkyvyyselementeissä myös päivämäärien tai tiettyyn tilaisuuteen sidonnaisten tekstien käyttöä, sillä tilaisuuden mentyä ohi moduuleista tulee automaattisesti vanhentuneita. 

Lisää vinkkejä oppaassa!

Kirjoittaja
Picture of Mari Hepokorpi
Mari Hepokorpi

Mari on Happyecon COO, jota kiinnostaa messuosastoihin ja messurakentamiseen liittyvät trendit.